עמדות ואמונות כלפי העצמי: ערך העצמי, תפיסת מסוגלות ומוקד שליטה

עמדות ואמונות כלפי העצמי : ערך העצמי , תפיסת מסוגלות ומוקד שליטה הגישה הקוגניטיבית חברתית מניחה שהתנהגות האדם מונעת על ידי תהליכים קוגניטיביים אשר חלקם הגדול מושפע מתהליכים חברתיים . אינטראקציות חברתיות עם אנשים משמעותיים יחד עם הצלחות וכישלונות , יוצרים אצל האדם מערכת ציפיות ועמדות כלפי העצמי . בניהול עצמאי של הלמידה והזמן מעורבות עמדותיו של ארם לגבי יכולתו לבצע משימות מסוימות ולהיות יעיל בהשגתן , כפי שהן מגובשות ב"סכמות העצמי . "  אל הספר
רמות