רעיונות ומסקנות מגישה קוגניטיבית־חברתית

רעיונות ומסקנות מגישה קוגניטיבית חברתית עד כאן סקרנו בקצרה מספר רעיונות להנעה שהתפתחו מתוך תיאוריות שאינן קוגניטיביות . בהמשך נתמקד ברעיונות ומסקנות שמופקים מהגישה הקוגניטיבית המשולבת בגישה חברתית . ישנה בחינוך קוגניטיבי גישה לפיה האדם נתפס כמערכת המעבדת מידע בתוך הקשרים מצביים , ולכן יסודות בהנעה , קוגניציה וחברה קשורים ומשולבים זה בזה . לדעת גישה זו האדם הוא יצור רציונלי והתנהגותו נובעת מניתוח המצב , חישוב של אפשרויות , שקילתן והחלטה על פעולה . ההנעה היא תוצאה של מחשבות האדם ולא של צרכים , דחפים או מצב עוררות . מוקד ההנעה נמצא בתודעתו של האדם , וחוקי ההנעה הם חוקים רציונליים בתוך הסובייקט עצמו וביחסו לסביבה . האדם הוא בר בחירה חופשית ונבון דיו כדי לקבוע מטרה ולהשיגה . הוא פועל לפי סבירויות הגיוניות תוך כדי חישובי סיכונים . ההחלטה הסופית המניעה את הפעולה היא תוצאה של עיבוד כל הגורמים בתוך המנגנון הרציונלי . כך , למשל , אחד החוקים הרציונליים קובע שחייבת להיות התאמה בין תשומתו של האדם לבין התפוקה שלו . התאמה זו יש לבחון מנקודת מבטו של האדם . האדם מודע אפוא למטרותיו ( גם אם מתקשה לנסח או...  אל הספר
רמות