סולם צרכים

סולם צרכים בהמשך לתיאוריית הדחף ( Hull , 1952 ) בנה ( 1970 ) Maslow ההומניסט את סולם הצרכים שבא לייחד את האדם מהחיה בכך שהוא מדגיש את ההנעה ואת הדרך שבה האדם נותן לה משמעות סובייקטיבית משלו . מסלאו בנה סולם צרכים הייררכי שלפיו האדם מספק קודם את הצרכים הפיזיולוגיים כמו רעב , צמא ומין ; לאחר מכן הוא יספק את צורכי הביטחון , כמו : חיפוש הנאות ומניעת כאב ; הנדבך הבא הוא צורכי אהבה ושייכות ; לאחריהם צורכי הערכה כמו הישג , הצטיינות ותחרות ; והנדבך האחרון הוא צורכי הגשמה עצמית . צרכים אלה בנויים כאמור כסולם , כאשר מצד אחד האדם מונע לעלות בסולם , ומאידך ההגעה לשלב גבוה מותנית במימוש השלבים הנמוכים יותר . אחד ההיבטים של תיאוריית מסלאו אומר כי אף שהסולם אחיד , הרי התוכן הוא סובייקטיבי . לכולם יש צורך להגשמה עצמית , אולם הביטוי לכך הוא אישי וייחודי . מכאן שהמורים המייצגים את החברה לא מסוגלים לקבוע את תוכן הצורך הרצוי לתלמידיהם . מאידך , מכיוון שהתנועה על פני הסולם טבועה מעצם ברייתו של האדם ואיננה זקוקה ללמידה , יש צורך להציב את הסולם באופן כה פתוח וחופשי שכל אדם יוכל לממש את עצמו בהתאם להגדרה האיש...  אל הספר
רמות