חיזוקים ועונשים

חיזוקים ועונשים לדעת הביהביוריסטים ( פבלוב וסקינר < אפשר לגרום לאדם להתנהג בדרך מסוימת ( עיצוב התנהגות ) על ידי תהליך שיטתי ומודרג המשלב בתוכו חיזוקים וענישה . במציאות החינוכית מתבטאת תיאוריה זו בתוכניות מסוג כלכלת אסימונים , בהן נותנים לתלמידי כיתות נמוכות נקודות וכרטיסים שונים בהתאם להתקדמותם הלימודית . הרעיון המרכזי הוא שהאדם אינו בוחר את התנהגותו , אלא גורמים של חיזוק ועונש הקיימים בסביבתו משפיעים על כיוון ההתנהגות . אם מערכת החיזוקים תהיה מכוונת ללמידה של מקצוע מסוים התלמיד יונע ללמוד , ולהפך . החיזוקים נחלקים לראשוני ומשני . חיזוק ראשוני מתייחם לכל אותם גירויים אשר מעניקים לאורגניזם הנאה ואשר מקורם בפיזיולוגיה של הגוף , כמו למשל : מזון , מים , שינה וסמים . חיזוק משני מתייחס לגירויים אשר במקורם הם ניטרליים ואשר כוחם המחזק נרכש באמצעות סמיכות בזמן ומקום לחיזוקים הראשוניים . מוזיקה יכולה להפוך למחזק משני אם תופיע בסמיכות זמן ומקום למזון או מים . המשמעות היא שעל ידי תכנון נכון של חיזוקים ניתן למעשה לגרום לכל דבר ניטרלי להפוך למחזק משני ולהניע את האדם להתנהג בתגובה לכך . השתמע תחילה ,...  אל הספר
רמות