הלמידה ומרכיביה

הלמידה ומרכיביה לפני שנפרק וננתח ( נבצע אנליזה < את המושג "למידה עצמאית , " יש להגיע להסכמה ביחס למושג "למידה . " אין צורך להעמיק בהיסטוריה הארוכה והמכובדת של המושג כדי לאפיין למידה כפעולה ייחודית , מכוונת , מודעת ומבוקרת על מידע חדש . כתוצאה מן הלמידה הפעולות הופכות להיות חלק של מבנה הידע במאגר הזיכרון של הלומד . הלמידה אינה אוטומטית והיא דורשת מאמץ מנטלי מתמשך ומכוון . בלמידה מעורבים תהליכים קוגניטיביים כמו זכירה וחשיבה השזורים זה בזה וקשה להפריד ביניהם . למידה יעילה מתבטאת במספר מאפיינים : רכישה : הלומד משיג את מטרת הלמידה בדיוק כפי שהוצגה לו על ידי המלמד ומבצע את המשימה שעליה אומן ותורגל . יעילות הרכישה נמדדת על ידי בדיקת הביצוע במשימה שאומנה . לדוגמא , המורה הסבירה ארבעה מושגים , ומבקשת מהלומדים להסביר את המושגים במילים שלהם . בתוך שלב הרכישה אפשר להבחין בשני תת שלבים : א ) טיפוס לעבר המטרה ( הבנת העיקרון של לוח הכפל ופתרון בעיות , ב < תרגול ושינון המטרה . הרחבה ( הכללה ) או העברה : הלומד מרחיב את המטרה מעבר למה שנלמד אל תחומים קרובים ורחוקים ( על העברה והכללה עיינו בעמודים . ( 12...  אל הספר
רמות