חלק שני: מאפייני הבוגר הרצוי בחינוך קוגניטיבי

חלק שני : מאפייני הבוגר הרצוי בחינוך קוגניטיבי to educate themselves throughout their lives . The object of education is to prepare the young Robert Maynard Hutchins בחלק השני של הספר נשרטט את המאפיינים הרצויים לבוגרי החינוך הקוגניטיבי . הרעיון הוא להגדיר את היעד המרכזי של החינוך הקוגניטיבי במונחי תוצר ברורים . במילים אחרות , כיצד ייראה ויאופיין הבוגר אם אכן נצליח בחינוך הקוגניטיבי . וכאמור לעיל , הבוגר הרצוי מורכב מתלמיד ומורה המהווים יחידה אחת שלמה לצורך ניתוח ודיון . בתרשים 3 מתוארות מערכות היחסים בין מאפייני הבוגר הרצוי . אפשר להבין מהתרשים כי האפיון המרכזי השולט על יתר המאפיינים הוא הלומד העצמאי . ממנו נגזרים מספר מאפיינים הנמצאים באותה רמת חשיבות וביניהם אין מערכת יחסים ברורה , כמו : הפעלת ההנעה ( פרק , ( 4 שליטה בשפה , מידע ותקשורת > פרק , ( 5 מורכבות קוגניטיבית ( פרק , ( 6 מומחיות להעברה ( פרק , ( 7 רפלקציה ( פרק , < 8 ביצוע מחקרים ( פרק , ( 9 שיתופיות ועבודה בקבוצה ( פרק . ( 10 לפני שנתעמק במאפייני הבוגר הרצוי , הרשו לי בירור מושגי קצר של המושגים " מורה" ו"תלמיד . " בתודעה שלי...  אל הספר
רמות