פוטנציאלים של למידה (רכישה והעברה) במקום משכל

פוטנציאלים של למידה ( רכישה והעברה ) במקום משכל המושג "משכל" הוא כה בעייתי , שחוקרים שונים טוענים כי משכל הוא מה שמבחני המשכל מודדים . אין עניינו של הספר לתקוף את המושג "משכל" ( להרחבה עיינו אצל צוריאל וקניאל , , 1993 וכן בחלון : מסקנות על המשכל , עמוד , ( 41 אלא לשכנע להשתמש במושג "פוטנציאלים של למידה" החשוב לחינוך הקוגניטיבי . המושג " פוטנציאל" פירושו היכולות , הכוחות או האפשרויות שטמונים בלומד למימוש הצלחתו אך טרם יצאו מן הכוח אל הפועל . ישנן סיבות טובות לטעון כי קיימים " פוטנציאלים" ולא פוטנציאל אחד ללמידה , משום הטענה שפעולות מנטליות הן ספציפיות לתחום . ( specific domain ) כדי להבין טענה זו נתמקד קודם במושג תחום . המושג "תחום" ( domain ) פירושו אוסף של יחידות מידע הנמצאות בתוך גבול מוגדר ומסוים . הכוונה לשטח של ידע או של פעילות אשר מהותו וגבולותיו אינם קבועים . תוכן המידע קובע את הכנסתו לתחום , וההכרעה מהו תחום היא יחסית , שרירותית ותלויה בקבוצה העוסקת בתחום ובמסורת רבת שנים . חשוב גם לזכור כי לרבות מיחידות הידע ישנם אפיונים מורכבים המאפשרים לשייך אותן בו זמנית למספר תחומים . מיו...  אל הספר
רמות