האדם רציונלי מטבעו: חוכמת הלב וחוכמת השכל

האדם רציונלי מטבעו : חוכמת הלב וחוכמת השכל לוגיקה היא מדע העוסק בעקרונות וקריטריונים לבדיקת תקפותן ואמיתותן של טענות . טבעם המדעי של עקרונות אלה קובע שהם אמורים להתאים לכולם ללא קשר לייחוד אישי ותרבותי . מסרים לוגיים ( לוגיקה ) פירושם שההיגיון העומד מאחוריהם הוא אוניברסלי וחוצה תרבויות . טיעונים לוגיים אמורים להיות נכונים ללא קשר לאדם , לקבוצה , למצב או לתרבות בה נאמרו . כך למשל , אם משה גדול מיצחק ויצחק גדול מיעקב , אזי משה גדול מיעקב ( על השפעת הלוגיקה על תהליכי חשיבה עיינו . ( Evans , 1989 רציונליות היא תהליך חשיבה שמסייע לאדם להשיג את מטרותיו . ( 1994 Baron , ) תהליך או טיעון הופך להיות רציונלי ( נכון ואמיתי ) רק בתוך עולמו הסובייקטיבי של האדם או בתרבות בה הוא חי . עקב כך יש מקום רב לרגשות בהליך חשיבה רציונלי . האדם מתקשה מאוד להיות לוגי , ותורת הלוגיקה של הפילוסופים לא נטמעה בקרב ההמונים . ביחס למושג הגיוני רציונלי , לעומת זאת , נטען כי בעיקרון האדם נוטה לרציונליות , ויש לבחון אותה מקרוב על פני ממדים רבים וסרגלים רציפים . אפשר לבחון את מידת הרציונליות רק אם ניכנס לתוך עולמו הסוביי...  אל הספר
רמות