שונות גבוהה בין ובתוך לומדים ומלמדים

שונות גבוהה בין ובתוך לומדים ומלמדים תיאוריית הסכמות וארכיטקטורת מאגר הזיכרון ( קניאל , ( 2001 מאפשרות לנו להבין כי רוב הלומדים מגיעים עם עמדות ייחודיות וספציפיות לכל סוג למידה , לכל מקצוע ולכל מצב למידה . עמדות אלו עוצבו על סמך היסטוריית הלמידה של הלומד , והן מעין מערכת טופוגרפית ייחודית של "גבעות , הרים וגיאיות" שעליהם מנסה המורה לבנות "ארמון . " כדי לבסס טענה חשובה זו נתעמק מעט בתיאוריית הסכמות . הסכמה היא יחידת הזיכרון המאופיינת במבנה המייצג מספר יחידות מידע ( תמונות , מילים , רגשות , חוויות , טעמים , ריחות ) ואת מערכת היחסים ביניהן . ( Brewer & Nakamura , 1984 ) יחידות המידע מתארגנות בהתאם להתנסויות , לחוויות ולתוכן המידע . הסכמה משפיעה על כל תהליך עיבוד המידע : היא משפיעה על אופן תפיסת המצב במערכת הציפיות עמה מגיע האדם לעיבוד , בהמשך משפיעה הסכמה על פענוח המידע החדש , הבנתו והיסקים לגביו . בסוף תהליך העיבוד משפיעה הסכמה על הדרך שבה יאוחסנו ( יקודדו ) ויאוחזרו תכניו של מאגר הזיכרון . < 1999 ; Anderson , 1990 Sweller , ) מערכות היחסים והקשרים בין הסכמות מאפשרת למוח לטפל בעולם הסובב...  אל הספר
רמות