יחסים של כאוס

יחסים של כאוס המערכת השלישית להסברת יחסים היא לפי תורת הכאוס , ( Barton , 1994 ) כלומר : גורמים ראשוניים יכולים להיות שונים במקצת והשוני הזה נגרם באקראי , אבל לאורך זמן יהיו התוצאות שונות מאוד . תנועות כנפיו של פרפר בברזיל היכולות לגרום לטורנדו בטקסס הן מטפורה לרעיון שמאורעות מקומיים , קטנים וזניחים לכאורה , יכולים להשפיע בעתיד השפעה דרמתית בדרך לא חזויה . השוואת התודעה למטאורולוגיה מאפשרת להבין טוב יותר את תורת הכאוס . קשה לחזות סערה מכיוון שמשפיעים עליה גורמים רבים , חלקם הגדול לא חזוי וקשה למעקב . אולם מרגע שהופיעה הסערה , אפשר להחיל עליה מערכת דטרמיניסטית פשוטה , בה יכולים החזאים לומר כי הסערה של היום הראשון מהווה את הסיבה לתוצאות הסערה ביום השני , ההופכות לגורמים לתוצאות ביום השלישי , וכך הלאה . בהשוואה למערכת מטאורולוגית , התודעה פועלת לעתים כאוסף של אירועים קטנים לא חזויים , ולעתים כסערה שניתן לחזות את סבירותה ואת המערכת הדטרמיניסטית הקשורה בה . כל שלוש המערכות האלה יכולות להסביר תהליכים בתודעה , ולעתים הן אף פועלות בו זמנית . אנשי חינוך נוטים להסביר תופעות לפי מערכת פשוטה של סי...  אל הספר
רמות