סבירות והסתברות

סבירות והסתברות המערכת השנייה להבנת יחסים היא בעזרת המושגים "סבירות" ו"הסתברות . " הסבירות ( plausibility ) היא פעולה בעזרתה האדם קובע כי דבר מסוים הוא הגיוני , מתקבל על הדעת או הוגן , וקיים סיכוי או אפשרות כי דבר זה יקרה או יתממש . אפיון הסבירות במספרים הופך אותה להסתברות ( probability ) שפירושה : מידת הסיכוי שדבר מסוים יקרה או שדבר מסוים קיים כאפשרות מתקבלת על הדעת , בניסוח מספרי באחוזים או ביחס מספרי . המושגים "סבירות" ו"הםתברות" יכולים לשמש גם כהערכה ( סבירות ) ובמדד ( הסתברות ) לדרגה של חוסר ודאות ביחס לקשר של סיבה ותוצאה . אחת הדרכים להסביר ניסיון חיים היא בהשתתפות במספר רב של אירועים , איסופם וסיכומם ללקחים . נוכחות במספר רב של אירועים יוצרת אצל המשתתף מערכת טבעית של סבירויות לגבי סכנות אפשריות . ניסיון רב בטיסות מלמד שהסבירות לתאונות נמוכה ואין צורך להיות חרד מכך . ניסיון קרבי מתבטא בהבנה כי במלחמה מגיעים רק מעט מאוד חיילים ומפקדים למגע עם האויב , ובתוכם רק מעט נפגעים . הלא מנוסים , לעומת זאת , מתפרנסים רק מהמידע "יוצא הדופן" ( תאונות וסרטי מלחמה . ( מידע זה מצטבר כאשר ברקע קיי...  אל הספר
רמות