סיבה ותוצאה

סיבה ותוצאה המערכת הראשונה מתייחסת לתודעה כבעלת קשרים של סיבה ותוצאה ( דטרמיניזם , ( כאשר סיבה היא הדבר הגורם להתהוותו של דבר אחר או לשינויו , ותוצאה היא תולדה של הסיבה והגורם היחיד והברור . במערכת זו הצמח התייבש כי לא קיבל מים , והנער התאבד עקב אהבה נכזבת . ייתכנו כמובן יחסים מורכבים יותר , כמו סיבות רבות לתוצאה אחת , סיבה אחת לתוצאות רבות , וסיבות רבות לתוצאות רבות . כדי שניתן יהיה ליצור קשר בין סיבה ותוצאה , חייבות לחול סמיכות בחלל ובזמן או השתנות משותפת . לשני אירועים יש השתנות משותפת כאשר א' מופיע ראשון ו ב' מופיע תמיד אחריו כך שניתן להסיק כי א' גורם ל ב . ' דרך אגב , לכלל זה יש יוצאים מהכלל , כמו האוויר הממלא את חלל המנהרה לפני בוא הרכבת התחתית - האוויר ( הרוח ) מופיע לראשונה , אולם הוא אינו הסיבה לבואה של הרכבת אלא הרכבת היא הסיבה לבוא הרוח . כאשר א' איננו מופיע וגם ב' איננו מופיע , מקבל הקשר הסיבתי חוזקה יתרה . כמובן שייתכן כי א' גורם ל ב , ' אולם גם ג' יכול לגרום ל ב . ' ישנן תופעות רבות שאפשר להסבירן על ידי קשרים מעגליים של סיבה ותוצאה ההולכים ומתעצמים ( כדור שלג מתגלגל ) או ...  אל הספר
רמות