מודלים מורכבים להבנת התודעה

מודלים מורכבים להבנת התודעה ראוי לעוסקים בחינוך קוגניטיבי שיאמצו מודלים מורכבים להבנת היחסים השונים בין רכיבי התודעה . יחסים אלה ניתנים לארגון בשלוש מערכות שונות :  אל הספר
רמות