תרשים ‭:2‬ ארגון גרפי לחלק הראשון: עקרונות מנחים לחינוך קוגניטיבי