חלק ראשון: עקרונות מנחים לחינוך קוגניטיבי

חלק ראשון : עקרונות מנחים לחינוך קוגניטיבי אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בתה חננו מאתך חכמה בתה ודעת . מתוך תפילת שמונה עשרה , תפילת עמידה חינוך קוגניטיבי ( או חינוך לחשיבה ) מהווה קומה נוספת ומתבקשת בבניין הרחב של הפסיכולוגיה , ועומד על כתפיים רחבות של אישים כמו לוריא , ויגוצקי , סטרנברג , גרדנר , פרקינס , פויירשטיין , הייווד ( Haywood ) ועוד . אינטגרציה יעילה בין אישים אלה מבליטה פרדיגמה עשירה ורחבה אשר בבסיסה קיימות מספר גישות והנחות מרכזיות לגבי האדם הלומד ( בין אם הוא מורה או תלמיד . ( בתרשים 1 ( עמוד ( 17 ראינו כי חלק זה : עקרונות מנחים , יחד עם החלק השני : מאפייני הבוגר הרצוי , מהווים מעין מסד והשראה ליתר חלקי הספר . תרשים 2 מהווה הגדלה של החלק הראשון , ומארגן את מערכת היחסים בין הפרקים ותת הפרקים . ניתן לראות בתרשים כי בחלק זה ישנם שני פרקים שאינם תלויים זה בזה ( הם מאורגנים במאוזן . ( הפרק הראשון מתייחם לגישות ומודלים , ובו שלושה מרכיבים או עקרונות שאינם תלויים זה בזה : גישה מבנית ; המוח והתודעה פועלים כשלם ; ומודלים מורכבים להבנת התודעה . מודלים אלה נחלקים לשלושה רכיבים המתפת...  אל הספר
רמות