הקדמה

הקדמה אורוילה לא-ל אחלה פניו אשאלה ממנו מענה לשון . מתוך תפילת ימים נוראים חינוך קוגניטיבי במובנו הרחב ביותר הוא חינוך לשימוש נכון ברכיבים השונים של הקוגניציה ( תודעה או 01 ת 1 ון . < 1 השאיפה לחינוך הקוגניציה ( החשיבה ) נטועה עמוק בתוך ההיסטוריה האנושית , והדוגמא הקלאסית לכך היא הדיאלוג הסוקרטי המתואר בכתביו של אפלטון . מאז הצטבר מידע רב על הקוגניציה מתחומי מדע רבים כמו : פילוסופיה , לינגוויסטיקה , אינטליגנציה מלאכותית , קיברנטיקה ( פיקוח על מערכות באמצעות מחשב , ( חקר המוח וכמובן הפסיכולוגיה , ובראשה הפסיכולוגיה הקוגניטיבית . במקביל לידע הרב על הקוגניציה , נעשו ניסיונות רבים ברחבי העולם לשלב את הקוגניציה בתוך תוכניות הלימודים . הניסיון מקיף שילוב של מיומנויות חשיבה , חשיבה ביקורתית יחד עם טכניקות הוראה והערכה חדישות כמו למידה שיתופית והוראה הדדית . חשיבותן של מיומנויות חשיבה גבוהות באבחון ובטיפול בילדים מכל הסוגים השפיעה גם על תוכניות הלימודים , ומערכת החינוך ניסתה ומנסה לשלב אותן בתוך החינוך השוטף . במשך כשלושה עשורים הייתי שותף לניסיונות רבים בפיתוח הקוגניציה : פיתוח תוכניות לאבחון...  אל הספר
רמות