תוכן העניינים

תוכן העניינים הקדמה 13 חלק ראשון : עקרונות מנחים לחינוך קוגניטיבי 21 פרק : 1 גישות ומודלים 25 גישה מבנית 25 משמעויות לחינוך קוגניטיבי 27 המוח והתודעה פועלים כשלם 28 מודלים מורכבים להבנת התודעה 29 סיבה ותוצאה 29 סבירות והסתברות 30 יחסים של כאוס 32 פרק : 2 על המייחד לומדים ומלמדים 34 שונות גבוהה בין ובתוך לומדים ומלמדים 34 האדם רציונלי מטבעו : חוכמת הלב וחוכמת השכל 37 האדם הוא מערכת לומדת ללא הפסקה 39 פוטנציאלים של למידה ( רכישה והעברה ) במקום משכל 40 סיכום 44 חלק שני : מאפייני הבוגר הרצוי בחינוך קוגניטיבי 47 פרק : 3 לומד ומלמד עצמאיים 52 הלמידה ומרכיביה 53 פרק : 4 לומד ומלמד המפעילים את הנעתם 56 הנעה ורכיביה 56 רעיונות ומסקנות על הנעה מתיאוריות שאינן קוגניטיביות 58 עוררות פיזיולוגית 58 הדחף או האינסטינקט לסקרנות 59 חיזוקים ועונשים 60 סולם צרכים 61 רעיונות ומסקנות מגישה קוגניטיבית חברתית 62  אל הספר
רמות