חינוך לחשיבה חינוך קוגניטיבי לשליטה התודעה

ש ^ נוה קני ; 7 « הוצאת רמות - » וניבר ^ 0 ת ת * » ביב האורים ^ ו ^ םיםה : 2005 M . C , Escher ' s "Bond of Union " © Holland . All Rights Reserved . The M . C . Escher Company and "Sky & Water חינוך לחשיבה חינוך קוגניטיבי לשליטה על התודעה שלמה לוניאל הספר יצא לאור בשיתוף המכללה האקדמית לחינוך "אורות ישראל" ובסיוע קרן הרקטור לתמיכה בהוצאת ספרים - אוניברסיטת בר אילן  אל הספר
רמות