זהות הקיבוץ בראי חברת־הנוער שמחה שלסקי

זהות הקיבוץ בראי חברת הנוער שמחה שלסקי מסגרת חינוך ייחודית חברת הנוער של עליית הנוער היא מסגרת התחנכות מעין פנימייתית , המשולבת בחיי קהילה קיבוצית , למתבגרים המובאים מהחוץ לכמה שנות חינוך . החברה מאורגנת כקבוצה חד גילית , בין הגילים שתים עשרה עד שבע עשרה . בעבר היא מנתה עשרות אחדות של חניכים , אך בשנים האחרונות גם פחות משני מניינים . משך ההתחנכות במסגרת זו , למן הקמתה כקבוצה חדשה ועד סיום חוק לימודיה , השתנה במשך השנים , והוא נע בין שנתיים לשש שנים . ההצטרפות של המתחנכים היא וולונטרית באופן עקרוני , אף אם סיבותיה הן אילוצים משפחתיים או סביבתיים . הקבוצות הללו מאורגנות , מוחזקות תקציבית ומונחות חינוכית על ידי המחלקה לעליית הנוער של הסוכנות היהודית . לאחר שהתקבלה , הקבוצה נחשבת , רשמית , לחלק משכבת הגיל של בני הקיבוץ , וחבריה מעורבים מבחינות רבות בחיי הקהילה הקיבוצית , כגון בעבודה , בארוחות ובאירועים תרבותיים וחברתיים כלליים . הקבוצה חיה בדרך כלל במבנה מגורים משלה , הנמצא באיזור המגורים של נוער הקיבוץ או סמוך לו , ועד לפני שנים אחדות למדה ברוב המקרים ככיתה נפרדת . למן שנות החמישים משתדל...  אל הספר
רמות