מבט אל הבית: זיקתם של בני־קיבוץ החיים בחוץ־לארץ למסגרות בהן התחנכו בעבר נעמה צבר בן־יהושע דליה עמנואל

מבט אל הבית : זיקתם של בני קיבוץ החיים בחוץ לארץ למסגרות בהן התחנכו בעבר נעמה צבר בן יהושע דליה עמנואל תקציר בחינתה של תופעת הירידה בקרב בני קיבוצים וחיפוש זיקות בינה לבין המערכות החברתיות והחינוכיות בהן צמחו והתחנכו ( משפחה , שכבת הגיל , בית הספר ) היוו את מטרות המחקר שלהלן . המחקר הושתת על התפיסה כי למטען האישי והביוגרפי של בן הקיבוץ יש השלכות מאוחרות גם על מניעים והחלטות , כגון ההחלטה על ירידה מהארץ . איסוף הנתונים נערך בשנים 1990-1988 בגישה איכותית נטורליסטית , וכלל ראיונות עומק פתוחים עם עשרות ילידי קיבוצים החיים בלוס אנג'לס רבתי . המרואיינים היו בני הגילים עשרים ושש עד ארבעים , במצבים משפחתיים שונים ומכל הזרמים של התנועות הקיבוציות בארץ שצמחו במערכת הקיבוצית בשנות השבעים . באמצעות ניתוח הראיונות - הסיפורים האישיים - נחשפו מניעים והנמקות לתופעת הירידה מהארץ , כפי שהם משתקפים מדברי המרואיינים עצמם . הממצאים מעידים שהרצון לעזוב את דרך החיים הקיבוצית מהווה גורם חשוב בהחלטת בני הקיבוץ לרדת מהארץ . גורמים רבים אחרים נמצאו כמשפיעים במידה זו או אחרת על ההחלטה לירידת הבנים , כמו אכזבה רע...  אל הספר
רמות