טבלה ‭:9‬ מחשבה על עזיבת הקיבוץ (ממוצעים ומבחן שונות דו־כיווני)