טבלה ‭:8‬ מידת האמון בבעלי תפקידים מרכזיים בקיבוץ (ממוצעים ומבחן שונות דו־כיווני)