טבלה ‭:7‬ תמיכה במתן תמריצים חומריים לאלה המקבלים תפקידים שקשה למצוא להם מועמדים (ממוצעים ומבחן שונות דו־כיווני)