טבלה ‭:5‬ תמיכה בביטול אסיפת/שיחת הקיבוץ (ממוצעים ומבחן שונות דו־כיווני)