טבלה ‭:4‬ מרכזיות התפקיד הציבורי בקיבוץ (ממוצעים ומבחן שונות דו־כווני)