ישיבת "שילוב" כדפוס ייחודי של הקיבוץ הדתי מרדכי בר־לב

ישיבת "שילוב" כדפוס ייחודי של הקיבוץ הדתי מרדכי בר לב במאמרנו שלושה מרכיבים : ( א < מבוא קונספטואלי על האתוס הייחודי של הקיבוץ הדתי ועל עמדותיו בנושא החינוך הישיבתי , בהשוואה להתפתחויות בנושא זה במגזר העירוני של הציונות הדתית ; > ב < סקירה היסטורית על אודות שלבי ההקמה של ישיבת "שילוב ; " > ג < הצגת נתונים על אודות המאפיינים המבניים , הקוריקולריים והחברתיים של הישיבה . כמו כן הצגת המאפיינים של הסגל החינוכי ונתונים אמפיריים על אודות דיוקנם של הבוגרים והתלמידים בנושאים מגוונים . א . מבוא האבות המייסדים של תנועת הקיבוץ הדתי תפסו את עצמם בשליחותם הדתית והחברתית כחלוצים לפני המחנה , הבאים כאוונגרד להעמיד קהילה דתית ייחודית ( אונא , תשמ"ה , עמ' . ( 45-29 האוריינטציות הערכיות השולטות בחיים הקהילתיים של הקיבוץ הדתי מצטרפות לכלל האתוס של עיצוב המציאות מחדש . אתוס ייחודי זה משלב יחד "אתוס מדעי - בעיקר במסגרת הסוציאליזם - אתוס חלוצי ואתוס הלכתי" ( פישמן , , 1990 עמ' . ( 123 האתוס של הקיבוץ הדתי מושפע באופן בלתי אמצעי מן האתוס של יהדות גרמניה האורתודוקסית מאסכולת "תורה עם דרך ארץ , " אך הוא מגוון מ...  אל הספר
רמות