טבלה ‭:1‬ בעיות וקשיים (אחוז האומרים במידה רבה ורבה מאוד)