בני־קיבוץ המתנדבים לשנת־שירות בתנועת־הנוער בעיר: אופי ההתנסות והשפעתה על תהליך הביגור ארזה אברהמי

בני קיבוץ המתנדבים לשנת שירות בתנועת הנוער בעיר : אופי ההתנסות והשפעתה על תהליך הביגור ארזה אברהמי מבוא כשליש מבני הקיבוץ המסיימים כל שנה את לימודיהם התיכוניים מקבלים אישור לדחיית שירותם הצבאי ומתנדבים לשנת שירות המוקדשת לפעילויות חברתיות שונות . אף על פי שמסלול זה מתקיים כשלושים שנה , לא נבדקה חשיבותה של הפעילות מנקודת הראות של התפתחות הפרט ותהליך השתלבותו בחברה . מאמר זה מתמקד בתיאור וניתוח של אופי ההתנסות במהלך השנה , של בךהקיבוץ * המתנדב להדרכה בתנועות הנוער , המרכזת את הקבוצה הגדולה ביותר ( שבעים אחוז ) של המתנדבים ** . התנדבות למשימות חברתיות בשלב העלומים הפרק הראשון של בן הקיבוץ בשלב העלומים , לאחר סיום לימודיו בתיכון , הוא שנת שירות למשימות חברתיות לפני השירות הצבאי . התנועות הקיבוציות יזמו את שנת השירות בראשית שנות החמישים ( בתחילה כשנת שירות לאחר השירות הצבאי ) בגלל הצורך לבצע משימות תנועתיות בהתיישבות ובתנועות הנוער , ומשום שראו בה מסגרת נאותה לחיברות אידיאולוגי בקרב בני גיל העלומים ( גילאי שמונה עשרה עד שלושים . ( במשך השנים התמסדה שנת השירות בכל מקום שייאמר בו בן קיבוץ ה...  אל הספר
רמות