טבלה ‭:8‬ באיזו מידה בית־הספר קובע את גופי הידע הנלמדים? (באחוזים)