טבלה ‭:7‬ מי משפיע על השינויים בתוכניות הלימודים? (באחוזים)