טבלה ‭:6‬ באילו שיטות מלמדים ברוב המקצועות? (אחוז העונים "כמעט תמיד" ו"לרוב‭("‬