טבלה ‭:5‬ קיום של תוכניות לימודים ייחודיות - באחוזים