טבלה ‭:3‬ אחוז המנהלים שבחרו בהזדהות עם הקהילה/הקיבוץ כאחת משלוש המטרות החשובות ביותר של החינוך