ייחודיות וגודל בחינוך הקיבוצי היסודי תשנ"ד יעקב ליברמן

ייחודיות וגודל בחינוך הקיבוצי היסודי תשנ"ד יעקב ליברמן מטרת המאמר הזה היא לתאר את בתי הספר היסודיים לאחר תקופה של שינויים בסדרי הגודל , במיקומם ובהרכב האוכלוסייה שלהם . לשם כך ניעזר במודל הבודק זאת בארבעה תחומים : הייחודיות , האוטונומיה , הגודל ומידת האינטגרציה . על יסוד שאלון , ראיונות עם רכזי המדורים בתנועות הקיבוציות וביקורים בבתי הספר , נסכם את ממצאינו בארבעת התחומים . המהפך בבתי הספר הקיבוציים וסיבותיו בבתי הספר היסודיים של התק"ם והקיבוץ הארצי חל שינוי שניתן להגדירו מהפכני : לפני כחמש שנים היו רוב בתי הספר מקומיים ומיעוטם אזוריים , משותפים לקיבוצים מאותו זרם . רוב המורים היו חברי הקיבוץ , התלמידים - בניו . ממילא היו בתי ספר אלה קטנים בהיקפם . בבתי הםפר המקומיים נע מספר התלמידים סביב מאה , בבתי הםפר האזוריים סביב מאתיים עד שלוש מאות . כל זה השתנה . נכון להיום , נשארו רק חמישה בתי ספר מקומיים בתק"ם ואין בתי ספר מקומיים בקיבוץ הארצי . אך השינוי אינו גיאוגרפי בלבד . בתי הםפר האזוריים החדשים מורכבים מאוכלוסיות הטרוגניות יותר מקודמיהם . מתחנכים בהם תלמידים מקיבוצים שונים , מתנועות קיבו...  אל הספר
רמות