טבלה ‭:1‬ מבנה המסגרת הקבוצתית לפי מסגרות חינוכיות