טבלה ‭:2‬ מאפייני הסביבה החינוכית לפי מסגרות חינוכיות