השוואה בין מסגרות חינוך לגיל הרך בעיר ובקיבוץ אורה אביעזר, מרים רוזנטל

השוואה בין מסגרות חינוך לגיל הרך בעיר ובקיבוץ אורה אביעזר , מרים רוזנטל מאמר זה מציג שני מחקרים שהשוו בין המסגרות החינוכיות השונות שקיימות בארץ לטיפול קבוצתי בתינוקות ובפעוטים . המחקר הראשון השווה בין המבנה הארגוני , ההתנסויות של הילדים והתנהגות הילדים בעשרה בתי ילדים קיבוציים , תשעה מעונות יום ועשרים ושניים משפחתונים . במחקר זה נמצא שבתי הילדים בקיבוצים סיפקו את הסביבה החינוכית הטובה ביותר , והילדים בהם היו עסוקים בלמידה פעילה ובהתייחסויות גומלין חברתיות חיוביות . המחקר השני השווה את הציפיות והעמדות של אימהות בקיבוץ ואימהות במשפחתונים עירוניים . במחקר זה נמצא שדפוסי ההורות בקיבוץ מצטיינים בגישה מתירנית ולא לוחצת , גישה הדומה לגישה החינוכית של המטפלות . כמו כן , ההשפעה האימהית בקיבוץ נתפסת באופן פחות בלעדי מאשר בעיר . הדיון מתמקד בקשר שבין התפיסה האידיאולוגית שהנחתה את הקמת מסגרות החינוך השונות ובין המבנה הארגוני והסביבה החינוכית שלהן , מחד גיסא , ובין הגישות החינוכיות המאפיינות את המבוגרים המפעילים אותן , מאידך גיסא . השוני בין המסגרות השונות לטיפול קבוצתי בתינוקות ובפעוטים שקיימות בא...  אל הספר
רמות