גידול מסגרות "החינוך המשותף" יובל דרור

גידול מסגרות "החינוך המשותף" יובל דרור . 1 מבוא המסגרות ה"קלסיות" של החינוך המשותף בקיבוץ גדלו ועברו שינויים משמעותיים , בפרט בגילאי בית הספר . רוב הקבוצות החינוכיות אינן גרות עוד בבית הילדים , והן מאוגדות כיום , שתים שלוש קבוצות יחד , בבית ילדים אחד , שעיקרו מרכז חברתי תרבותי . חברת הילדים המקומית התרחבה למסגרות בלתי פורמליות שונות באיזור , וכמוה בית הםפר הקיבוצי ; כיום , כמעט כל בתי הספר העל יסודיים ורוב בתי הםפר היסודיים הינם אזוריים במתכונות שונות . גם המסגרות החברתיות החינוכיות העוסקות בחינוך גדלו , וה"קהילה" הקיבוצית המקומית והאזורית מעורבת כיום במערכת החינוך בכיוונים דו סיטריים . המסגרות הארציות של תנועת הנוער בקיבוץ עברו טלטלות עזות , ושילובן עם בית הספר האזורי מהווה אף הוא חלק מהארגון מחדש , האזורי והארצי . הגידול שניכר במסגרות המקומיות , האזוריות , והארציות מתמקד בכמה משתנים המשפיעים אלה על אלה ; וניתן לחקור בעזרתם את החינוך בקיבוץ ולקבוע את מדיניותו בעתיד מזוויות ראייה חדשות , היכולות לתרום גם להבנתן של מערכות חינוך וחברה טוטליות פחות מהקיבוץ . המאמר יפרט את גידול מסגרות "ה...  אל הספר
רמות