מבוא: המשתנים המרכיבים את תמונת־המצב המעודכנת של החינוך הקיבוצי בסביבתו

מבוא : המשתנים המרכיבים את תמונת המצב המעודכנת של החינוך הקיבוצי בסביבתו הקיבוץ , ובפרט החינוך הקיבוצי , נחקרו על ידי חברי קיבוץ וחוקרים מחוץ לו מנקודות מבט שונות ובאינטנסיביות רבה , בעיקר משנות החמישים . למן היווסדה של דגניה , הקבוצה הראשונה , בשנת , 1910 הקיבוץ מרתק סוציולוגים ואנתרופולוגים , היסטוריונים , חינוכאים ואחרים , הבודקים כל העת אם ייחודו של הקיבוץ נשמר עדיין ומה ניתן ללמוד ממנו לגבי החברה הסובבת בישראל ובעולם . בקובץ זה , הרואה אור באמצע שנות התשעים , ננסה להוסיף נדבך מעודכן לחקר החינוך הקיבוצי , ולבדוק את ייחודו בסביבתו . בתי ספר קיבוציים קטנים נוסדו כבר בראשית שנות העשרים , ובמחצית השנייה שלהן נוסדו התנועות הקיבוציות , ומערכת החינוך החלה מתמסדת אט אט . שמונים וחמש שנים אחרי היווסד הקיבוץ הראשון , כשבעים שנה לאחר התמסרות החינוך הקיבוצי , יש לבדוק את תמונת המצב המעודכנת בחינוך הקיבוצי , וזו קשורה , יותר מאי פעם בתולדות הקיבוץ , בנעשה סביבו . הקיבוץ היה תמיד צורת חיים קומונלית ייחודית , ששמרה על גבולות ברורים בינה לבין החברה סביבה , אך בו בזמן שאפה להשפיע עליה ולהוות כוח מו...  אל הספר
רמות