החינוך הקיבוצי בסביבתו

בעריכת ? וב 7 י דרור וו"נוך ווקברת הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב החינוך הקיבוצי בסביבתו חינוך וחברה עורך הסדרה : יצחק קשתי ועדת מערכת : מרדכי בר לב מיכאל חן אברהם יוגב רנה שפירא החינוך הקיבוצי בסביבתו בעריכת יובל דרור  אל הספר
רמות