נספח: המרואיינים

נספח : המרואיינים המרואיינים הם מורים שלימדו בחטיבות ביניים > חט"ב , < בחטיבות עליונות > חט"ע , < בבתי ספר עיוניים או מקיפים על יסודיים ארבע שנתיים או בבתי ספר מקצועיים . 1 עד - 38 מורות 39 עד - 46 מורים , 1 מורה לביולוגיה בחט"ע , מחנכת יא , שנה ארבע עשרה בהוראה . . 2 מורה לתנ"ך בעל יסודי . מחנכת י . שמונה שנים בהוראה . נצפתה בהוראה לפני הראיון ; תחילה דחתה בקשה לצפות בה ולראיין אותה , חזרה בה כעבור שבועות אחדים ויזמה את התצפיות והראיון . . 3 מורה לביולוגיה ומרכזת המקצוע בחט"ב . שנה חמישית בהוראה . . 4 מורה לאזרחות ולסוציולוגיה בחט"ע . מחנכת י . שנה שנייה בהוראה . תלמידה לשעבר של המראיין במסגרת הכשרה להוראה ; העלתה במהלך הראיון ביקורת כלפי אי מעשיות ההכשרה . . 5 מורה לספרות ולשון בחט"ב . מחנכת ח . שנה שמינית בהוראה . . 6 מורה לספרות ומרכזת המקצוע בעל יסודי . מחנכת יא . נצפתה בהוראה לפני הראיון . חמש עשרה שנה בהוראה . . 7 מורה להיסטוריה בעל יסודי . שנה שביעית בהוראה . . 8 מורה לביולוגיה , מחנכת ומרכזת של שכבת הכיתות ח בחט"ב . שנה עשירית בהוראה . מורה פופולרית במיוחד בחדר המורים ; וכדבר...  אל הספר
רמות