ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אריאלי , מ' . ( 1991 ) מעבר תרבותי באמצעות חינוך טוטאלי : פרספקטיבות של חניכים ומחנכים . עיונים בחינוך , , 55 / 56 ע' . 32-19 אריאלי , מ , ' קשתי , י , ' הראל , י' . ( 1986 ) תצפית בבית ספר יסודי : הערות על מבנה השיעור כהגדרת מצב . עיונים בחינוך , , 43 / 44 ע' . 256-243 בובר , מ' . ( 1973 ) אני ואתה . בתוך : בסוד שיח . ירושלים : מוסד ביאליק . היימן , פי , גולן , ח , ' שפירא , ר' . ( 1994 ) בית הספר האוטונומי - סביבה פרופסיונאלית למורה הפרופסיונאל . דו"ח מחקר . 17 אוניברסיטת תל אביב : המכון למחקר חברתי . הפרנס , ד' . ( 1982 ) אפקט המשוב בתפיסת המורים את עבירות המשמעת בכיתה . עבודת מ"א , אוניברסיטת תל אביב . ויסוקר , ח' . ( 1992 ) המורה כשחקן . התלמידים כקהל צופים : ניהול ההוראה כמשחק תיאטרוני . עבודת מ"א , אוניברסיטת תל אביב . זק , א , ' הורוביץ , ת' . ( 1985 ) בית הספר הוא גם עולמו של המורה . תל אביב : רמות . חן ציון , ה' . ( 1986 ) קורלטים מבניים ומאפיינים אישיים של תלמידים בעלי בעיות משמעת . עבודת מ"א , אוניברסיטת תל אביב .  אל הספר
רמות