נחת עם אנשים

האוריינטציה המנחה אותו בקשרי הגומלין שלו עם תלמידיו מפיקוח המבוסס על "עוצמה על" התלמידים לדו שיח סימטרי המבוסס על " עוצמה עם" התלמידים . ההבחנה בין "עוצמה על" לבין "עוצמה עם" ביחסי מורהתלמידים הוצעה לא מכבר על ידי Kreisberg ( אצל . ( Wiliett , 1991 Bloome & "עוצמה על" היא עוצמה במובנה שבשימוש רגיל : לצד אחד עוצמה המכוונת להגבלת הצד האחר . בניגוד ל"עוצמה על , " ביחסי "עוצמה עם" עושים המורים שימוש בסמכותם ובכשירויותיהם , תוך שהם מעודדים את התלמידים לממש את זכויותיהם וכשירויותיהם . בין המרואיינים בעבודתנו נמצאו אחדים שהביעו את הרעיון לא כמרשם , אלא כתיאור של היבט בעבודתם בכיתה . מרואיינת : עושה לי טוב כשאני שבה ומגלה שיש לי כוח . 33 ההרגשה הראשונה היתה , באמת , עכשיו נתחשבן יפה יפה . אבל במחשבה שנייה , אני רוצה כוח , אבל חשוב שגם להם יהיה כוח . לא שצד א וצד ב ישתלטו ויכניעו זה את זה לפי איזה שהוא תור , אלא שישתמשו בכוחות שלהם לעשות דברים בכיתה ביחד . מרואיינת : מי שלא מספיק בעניינים חושב שללכת ביד 6 רכה עם התלמידים זה טוב בשבילם . אבל זה לא נכון . התלמידים זקוקים לאדם חזק מולם . אני צריכה...  אל הספר
רמות