ו. להיות עם אנשים

ו . להיות עם אנשים נחת אינה נתפשת בהכרח כהיפוכה של אי נחת . היפוכה של אי הנחת הוא תכופות מצב של היעדר אי נחת , מצב שאינו בהכרח משביע נחת . מרואיינת : זה לא כיף בלתי פוסק להיות בכיתה , אבל גם 4 לא עינוי . זו עבודה שצריך לעשות אותה כמה שיכולים טוב , ותו לא . מרואיינת : התלמידים איתי ; לא כל רגע , אבל אני 17 מספיק לא אגוצנטרית ומקבלת את זה שאני לא תמיד בראש שלהם . זה לא מתסכל אותי . זו דרך העולם ואני אדם מבוגר . כשליש מכלל המורים שנענו לפנייתנו להתראיין עמדו על כך שעולמם המקצועי האישי הוא עולם לא בעייתי . מדבריהם היה ניתן להסיק שכמעט אינם מתנסים - גם לא הרבו להתנסות בעבר - במצבים בולטים של אי נחת . . 1 ובדומה , , ( 1991 ) Blase המציג במבוא לספרו את מצב הקונפליקט כמצב אופייני בחיי המורים ובית הספר , מדגיש , כי לא כל המורים מתנסים בקונפליקט . וכך מסכם ( 1989 ) Woods את מאמרו על הוראה ולחץ בטענה ; "אחר שנאמר מה שנאמר ( בעניין הלחץ , ( יש להכיר בכך כי מורים רבים רואים סיפוק גאו נחת ) בעבודתם" > ע' . ( 96  אל הספר
רמות