דרכי פיקוח

דרכי פיקוח מן החומר האתנוגרפי עולה , כי מורים נוקטים בשש דרכים עיקריות להשגת שיתוף הפעולה המיוחל . ייתכן , כמובן , שמצויות דרכים נוספות שהמורים לא עשו בהן שימוש או שלא הבחנו בהן . בשיעורים שנצפו ומדיווחי מורים על עבודתם ועבודת עמיתים מסתבר , כי מצויים מורים המפעילים בחלק משיעוריהם את כל שש הדרכים ; מורים אחרים מנסים רק את חלקן או רק אחת מהן . מניתוח תצפיות וראיונות עולה , כי למורים רבים יש העדפות לגבי סוג הפיקוח שרצוי להפעילו על התלמידים לשם השגת שיתוף הפעולה . סוג הפיקוח המועדף ביותר על ידי מורים רבים הוא פיקוח המושג לא באמצעות מעשה מיוחד , אלא מכוח הקסם האישי הטבוע בהם , הכריזמה : התלמידים ימצאו עניין באישיות המורים כשהיא לעצמה ויימשכו אליה . בסיס הפיקוח בדרגת עדיפות שנייה הוא יכולת דידקטית בעירור עניין : התלמידים ישתפו פעולה עם המורים , כי שיעוריהם מתוכננים כהלכה ומופעלים באורח מעניין והולם את יכולת התלמידים ואת הנעתם . הבסיס השלישי הוא פיקוח על שיתוף הפעולה של התלמידים באמצעות שכנועם בדרכי נועם באשר ליתרונותיו לגביהם . הסוג הרביעי בסדר הקדימויות הוא פיקוח על שיתוף הפעולה  אל הספר
רמות