התמודדות ופיקוח

התמודדות ופיקוח מצב הכיתה בשעת השיעור מכתיב את מהלכי ההוראה של המורה . כאשר התלמידים אינם משתתפים בשיעור , או גרוע מזה , כשאין הם מקשיבים או אפילו מפריעים - השיעור מתמוטט . בנסיבות אלה מתנסה המורה בחוויית אי הנחת בהוראה בעוצמה רבה : הנה , העולם שבו הוא מממש את עיסוקו הולך ונחרב . עליו למנוע או לפחות לצמצם התנסות מכאיבה זו כמידת יכולתו . על כן , עליו לגייס את הקשב של תלמידיו ( Hammersley , 1976 ) ואת השתתפותם , ( Hammersley , 1974 ) ולוא מטעם זה בלבד . וכך , שיתוף פעולה מצד תלמידיו הוא יעדו הראשוני של המורה . עליו להתמודד על השגתו . ( Slife , 1988 Hargreaves , 1978 ; Pollard , 1982 ;) מטרות תעסוקתיות ואישיות מסדר גבוה יותר , כהוראה אפקטיבית , פיתוח התלמיד , שלא לדבר על נחת ומימוש עצמי , מותנות בהשגתו . ההתמודדות על נכונותם של התלמידים לפעול בכיוון יעדיו של מורם באה תכופות לביטויה בנקיטת פעולות של פיקוח עליהם מצידו . " פיקוח הוא" - לפי הגדרת Lambert וחובריו - ( 1970 ) "הפעלה  אל הספר
רמות