ה. התמודדות על שיתוף־הפעולה של התלמידים

ה . התמודדות על שיתוף הפעולה של התלמידים של מנגנונים המשמרים הסכמה באשר לאוריינטציות הערכיות , או מנגנונים שבאמצעותם נשמרת ההנעה ברמה ובכיוון הנדרשים להמשך פעולתה של המערכת החברתית בכיוון מטרותיה" ( ע' . ( 91 בהקשר של המורה ומשימותיו בכיתה , פיקוח הוא כלל מעשי המורה שנועדו לגרום שפעולות תלמידיו יעלו בקנה אחד עם יעדיו בשיעור . הגיוס של השתתפות התלמידים בשיעור הוא אם כך מעשה של פיקוח בסיסי עליהם . אם כן , על המורים לפקח . אומנם , יש שפיקוחם נועד לצרכים פדגוגיים , ולא רק למראית עין ; אך יש שתכליתו העיקרית היא שרידתם שלהם - שרידתם כמורים . הפיקוח הפדגוגי נועד לשרת את האינטרסים של התלמידים : להביאם לידי לימודים משמעותיים והישגים ולידי עשיית שימוש יעיל ומועיל בזמנם . הפיקוח לשם שרידה , לעומתו , תכליתו טבועה באינטרסים של המורה : לשרוד בשיעור משמע לא להניח לתחושות אי הנחת לשלוט בך , להחזיק מעמד , לא לוותר , להיכנע או להתייאש במהלכו מחמת מעשיהם ומחדליהם של התלמידים . לפי התרשמותנו , מוסדות להכשרת מורים אינם מתעכבים לרוב על לימודן של פעולות שרידה . חרף חשיבותן , אין הן כלולות , לרוב , ב"פדגוגיה...  אל הספר
רמות