"זהות מורית" ואי־נחת

מורים נרתעים איפוא מדיבור ללא רשות של תלמידים במהלך שיעור מסיבות מגוונות , אשר יש שהן מעורבות זו בזו או מחליפות זו את זו . דיבור ללא רשות בשיעור הוא "הפרעה , " וכפי שראינו , הוא אחד הסוגים , ואולי החריף שבהם , של פגיעה במורה - במהלך עבודתו ולעיתים בו וברגשותיו . " זהות מוריו " ! ואי נחת עד כאן סקרנו תפישות מורים על יסודיים באשר למצבם בכיתה , ובאופן ספציפי יותר , באשר להרגשת אי הנחת שחווים רבים מהם במהלך קשרי הגומלין שלהם עם התלמידים . סקירה זו כללה בפרקים הקודמים תיאורים ונסיונות הכללה של מורים באשר לטיבם של התלמידים הגורמים אי נחת , "התלמידים הפוגעים , " טיבם של המורים העמיתים הנוטים במיוחד לחוות אי נחת , "המורים הנפגעים , " ובפרק זה - טיבן של "ההתנהגויות הפוגעות . " רובם מסרו כי הם ועמיתיהם חשים פגועים במיוחד כאשר התלמידים מונעים מהם שיתוף פעולה . בתנאי ההוראה המקובלים בעשורים האחרונים , שיתוף פעולה של תלמידים עם מורה הוא תנאי הכרחי לקיומו של כל שיעור . שיתוף פעולה אינו מושג בהיר ואחיד , כי אם כינוי מכליל לפעולות שמורה מצפה שתלמידים יעשו , או יימנעו מלעשות , ביחסי הגומלין שלהם איתו ב...  אל הספר
רמות