הפרעה למהלך השיעור: המקרה של דיבור ללא קבלת רשות

המורה ( למראיינת שצפתה , אחרי האירוע : ( ברגע הראשון נעלבתי . לעזאזל , כמה נאבקתי עם המנהלת עד שהסכימה לאשר את הפסד הלימודים ; כמה התאמצתי לקבל אישור מכאן ואישור משם ; בסוף הנער הזה בא אלי עם ה"לא חובה . " אני לא אוהבת לנפנף בסמכות שלי . אני רק מקווה שיום אחד הוא בכל זאת יתייחס אל זה כאל חוויה . מורים מונעים איפוא לפעילות חינוכית ומבקשים להצליח ; הם זקוקים לשיתוף פעולה ; כל אחד ואחד מהם אישית . לכן , הבסיס שהם מבקשים להשתית עליו את שיתוף הפעולה הוא בסיס אישי . כאשר הם נתקלים בסירוב או בהתנגדות , הם נפגעים . ההתרחשויות שהוצגו זה עתה אירעו , כאמור , מחוץ למסגרת הלימודים הרגילה , אך ייתכן בהחלט שמשהו ממהלך דברים זה מתרחש גם בתוך כותלי הכיתה . המרת הגדרת המצב באחרת כתוצאה מתגובה לא צפויה היא מעשה שבכל יום . אחד האירועים המובהקים המציגים המרת הגדרת מצב באחרת הוא ה"הפרעה , " דהיינו , אי שיתוף פעולה פעיל , צעד מפורש של התלמידים הפוגע במורה ובעבודתו . הפרעה למהלך השיעור : המקרה של דיבור ללא קבלת רשות שוב , הפרעות אינן , לרוב , פעולות המוגדרות כך על ידי מחולליהן , התלמידים , אלא הגדרות של מורי...  אל הספר
רמות