מחדל לא־לגיטימי: המקרה של אי־הכנת שיעורים

המערכת , מסתגלים "הסתגלות משנית" לכיתה , עושים בה שימוש לצורכיהם , על פי יעדיהם והאינטרסים שלהם ועל פי הבנתם את יעדיהם ואת האינטרסים שלהם , לא על פי הכנותיו והגדרותיו של המורה . התלמידים - חשים מרואיינים - עושים בכיתה כבשלהם , " מתנחלים" בה לשימושם , עושים בה מעשה של "קולוניזציה . " לעיתים מהווה עניין וה חלק ממשא ומתן בין מורה לתלמידים על הגדרת מצב , משא ומתן שמסתיים בהגדרת מצב משותפת , שאיתר . קל לשני הצדדים לתפקד . גם אם הדבר כרוך בהינתקות של התלמיד , אפשר שמורה יעדיף מצב זה על הפרעה ;( Reynolds , 1976 ) אך יש שאי שיתוף הפעולה נחווה כמשבר . מרואיינת : כשהם מפריעים אני מתייסרת , אך קיימת ; 26 כשהם שותקים , אני פשוט נמוגה . לפעמים עולה אצלי ההרגשה שבעיני הכיתה הזאת הם עושים חסד גדול עם המורים בעצם נוכחותם בכיתה . כאילו אומרים : "מה את באה בטענות ? אנחנו כאן , לא ? ... אז התחילי ללמד " . מזה אני נשברת ... ממש כמו קהל תיאטרון ... נוכחות וצפייה הן התרומה העיקרית לשיתוף פעולה . מחדל לא לגיטימי : המקרה של אי הכנת שיעורים פרט ( 1989 ) מראה , כי עמידה עיקשת של מורים על הכנת שיעורי הבית היא...  אל הספר
רמות